Vítáme Vás v NO Dejvice

HUSŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Husův sbor Církve československé husitské v Praze – Dejvicích

Vstupní budova byla postavena v letech 1925-27 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy. Působil, žil a je zde i pohřben první patriarcha a zakladatel Církve československé (později husitské) Dr. Karel Farský.

Nyní je zde umístěn Úřad ústřední rady a sídlo patriarchy CČSH.

Sbor byl postaven a otevřen později – 17. října 1928. Postaven byl podle návrhu Jiřího Stibrala a pod vedením architekta Aloise Zimy, který byl zároveň i členem Rady starších tohoto sboru. Náklad na tuto stavbu činil 2 miliony korun.

Ústřední myšlenka stavby byla: "Tak, jako Církev československá husitská má dovršit reformní úsilí církve i národa, tak i stavba má odrazit všechny vrcholné stavební proudy."

V prostoru sboru naleznete:

· sloupy s korintskými hlavicemi, které byly užívané v křesťanských bazilikách v Římě

· okna s románskou klenbou

· gotická stropní klenba (podobná Vladislavskému sálu z Pražského hradu)

Výzdoba a úprava stolu Páně – zábradlí a palmy (stromy života) – je převzata z katolického kostela v Emauzích (ta se po 2. sv. válce nedochovala), kde sloužil strýc Dr. Farského jakožto římskokatolický kněz.

Kříž za stolem Páně je dílem sochaře Amorta. Tento kříž byl původně pouhou částí z připravované a nedotvořené Piety. Za první republiky byl darován Ministerstvem školství.

Jméno sboru připomíná busta Mistra Jana Husa od sochaře Ladislava Šalouna. Tato busta je jednou ze studií pro Husův pomník na Staroměstském náměstí v Praze.

Zvláštností sboru je prospekt varhan, jenž je dekorativní. Na návrh autora hudby liturgie CČSH br. Píchy je uspořádán ve tvaru husitského slunce. Varhany jsou dílem společnosti Tuček z Kutné Hory, řezbářská práce od otce zdejšího dlouholetého faráře br. Nováka.

Po stranách stolu Páně jsou busty a pod nimi urny prvního a druhého patriarchy církve.

Deska na levé zdi kryje zem z bitvy od Zborova, napravo je památník padlým ve 2. sv. válce.

Nad vstupním vchodem do sboru je reliéf z dubového dřeva od sochaře Kotyzy "Mistr Jan Hus se loučí s přáteli".

Kromě liturgického prostoru ve sboru nalezneme i kolumbárium a Komenského sál, ve kterém probíhají nedělní bohoslužby, společná posezení a komponované večery, které tradičně probíhají poslední pátek v měsíci.

Husův sbor Církve československé husitské je památkově chráněný objekt. 

CČSH NO Dejvice

Wuchterlova 3

160 00 Praha 6

​IČO 26520931

Bankovní spojení

162735309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Farář Mgr. Lukáš Volkman

(tel.: 603 733 853)

Jáhen Mgr. Kateřina Kašparová

Předsedkyně Rady starších

Jana Kozumplíková (tel.: 602 200 404)


Farní úřad - přes prázdniny zavřeny. Kontaktujte prosím br. faráře.

Úterý      9:00 - 12:00 

Čtvrtek  9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00

V případě, že se nemůžete dostavit v tyto dny, neváhejte kontaktovat faráře.

Kolumbárium je přístupné každý všední den od 9 - 17 hodin. 

Cena za jedno místo v kolumbáriu je 100kč.

Pro informace ohledně kolumbária neváhejte kontaktovat paní Večerníkovou: vecernik@iic.cas.cz

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!